مردم میگن خوشحاله حالت

مردم میگن میخندی

خوشحالی

خنده ی تو 

عزیزترینه من

همیشع ارزوم بود

چقدر  خوب بود اگه از نزدیک خوب بودنه حالتو میدیدم

چقدر دلم میخوادت این روزا

/ 0 نظر / 13 بازدید